Slovenski English
08.07.2016

CAC + CACIB, Velka Ida, Slovakia

03.07.2016 CACIB Vežká Ida, Slovakia, judge: MVDr. V. Piskay (SVK)

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc1, CAJC, BOB, Best In Show National breeds winner !!! Junior Best in Group 1st place !!! res. Best In Group !!! Junior Best In Show 3rd place !!!

 

02.07.2016 CAC Vežká Ida, Slovakia, judge: Ing. J. Matyᚠ(SVK)

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc1, CAJC, BOB, Best In Show National Breeds winner !!! Junior Best in Group 1st place !!! 

 

slovensky hrubosrsty stavac vlado piskay  slovensky hrubosrsty stavac Ing. Jaroslav Matyas slovensky hrubosrsty stavac vežká ida

Handling
08.07.2016

Regional Dog Show, Dvorianky

01.07.2016 Regional Dog Show, Dvorianky, SVK, judge: A. Skrzyński, PL

Junior class female: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc1, Junior class winner

Junior class male: Danibull ARTEX SILVERTINA – Exc1, Junior class winner

 

ovp dvorianky slovensky hrubosrsty stavac ovp dvorianky slovensky hrubosrsty stavac

Handling
08.07.2016

Special Club Show, Namest na Hane, Czech Republic

25.06.2016 Special Club Show, Námeš na Hané, Czech Republic: MVDr. V. Piskay (SVK)

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc1, CAJC, Best of Junior, BOB, Junior Best in Show female!!!

 

 Club slovakian rough haired pointer show Club slovakian rough haired pointer show Club slovakian rough haired pointer show

Handling
08.07.2016

World special show, Grand Prix CACIB Nitra, SK

11.06.2016 Grand prix Nitra, SK,

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc2, Best In Show National Breeds 3rd. place !!!

 

10.06.2016 World Special Show Slovak National Breeds, judge slovakian rough haired pointer: Ing. Konečný (SVK)

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA – Exc2

 

world show slovakian wire haired pointer world show slovakian wire haired pointer

Handling
29.05.2016

Blood tracking test of pointer, Láb, Slovakia, 28-05-2016

28-05-2016 Blood tracking test of pointer, Láb, Slovakia 

JCh. SR Danibull ASILLYA SILVERTINA "Chilly" (12 months) - I. merit, full 68. points - Winner of test!

 

Farbiarske skúšky stavačov Farbiarske skúšky stavačov

Handling
24.05.2016

Club Show, Dunajská Lužná, Slovakia 22-05-2016

22-05-2016 Club Show, Dunajská Lužná, judge: Ing. M. Stanovský, CSc. (SVK)

Junior class: Danibull ASILLYA SILVERTINA - Exc1, CAJC, Junior Club Winner, Junior BOB, BOS

 

Klubová výstava stavačov Klubová výstava stavačov Klubová výstava stavačov

Handling
17.05.2016

Club Spring pointing test, Sečovce, Slovakia 14-05-2016

14-05-2016 Club Spring Pointing test, KCHČF, Sečovce, Slovakia

Danibull ASILLYA SILVERTINA (11 months) - 1. merit, 179. points = 2nd place from all dogs and 1st place from Slovakian rough haired pointers and all wirehaired pointers (7 SRHP there and 16 dogs totaly).

  

Klubové skúšky vlôh slovenský hrubosrstý stavač Klubové skúšky vlôh slovenský hrubosrstý stavač Klubové skúšky vlôh slovenský hrubosrstý stavač

 

Handling
10.05.2016

CAC / CACIB, Lučenec, Slovak Republic

08.05.2016 NOVOHRADDOG, CACIB Lučenec, Ing. J. Matyᚠ(SVK)

Junior class: DANIBULL ASILLYA SILVERTINA - Exc1, CAJC, BOB, Best In Show National Breeds 1st. place!!!                       Junior Best in Group 1st. place !!! Junior Best In Show 3rd. place !!!  

 

07.05.2016 NATIONAL DOG SHOW, CAC Lučenec, T. Havelka (SVK)

Junior class: DANIBULL ASILLYA SILVERTINA - Exc2, Best In Show National Breeds 3rd. place !!!

 

Slovenský hrubosrstý stavač Lučenec Slovenský hrubosrstý stavač Lučenec Slovenský hrubosrstý stavač Lučenec SHS

Handling
24.04.2016

CACIB České Budějovice, Czech Republic, 23-04-2016

23-04-2016 CACIB České Budějovice, judge: RNDr. P. Dvořák (CZ)

Junior class: DANIBULL ASILLYA SILVERTINA - Exc1, CAJC, BOJ, BOB 

 

CACIB České Budějovice  CACIB České Budějovice  

Handling
17.04.2016

Spring pointing test, Trstice, Slovakia, 16.04.2016

DANIBULL ASILLYA SILVETRTINA - I. merit, 168 points, 2nd place in points!

Chilly was the youngest on this trial - 10 months. :) 

 

Skúšky vlôh stavačov slovenský hrubosrstý stavač Skúšky vlôh stavačov slovenský hrubosrstý stavač Skúšky vlôh stavačov slovenský hrubosrstý stavač

Handling
11.04.2016

NITRAWA CUP and NITRA WINNER 2x CACIB, Nitra, SK

03.04.2016 NITRA WINNER SHOW, CACIB Nitra, M. Václavík (CZ)

Junior class: DANIBULL ASILLYA SILVERTINA - Exc1, CAJC, BOS, Best In Show National Breeds 3rd place!!!

 

02.04.2016 NITRAWA CUP, CACIB Nitra, B. M. Loureiro (PT)

Junior class: DANIBULL ASILLYA SILVERTINA - Exc1, CAJC, BOB

 

slovensky hrubosrsty stavac vystava nitra slovensky hrubosrsty stavac vystava nitra

Handling
03.03.2016

Emigrants from Slovakia on three continents

USA, South Africa, Canada, United Kingdom, Finland, Netherlands, Germany, Czech Republic and of course across the Slovakia. These are the countries where Slovakian rough-haired Pointer puppies from our kennel live. I wish them all to be especially healthy and have a wonderful life.

 

slovakian rough haired pointer in the world

Handling
03.03.2016

Open Show, Sussex, UK, 21.02.2016

Horley & District Show Society, Open Show, Sussex, UK - 21.02.2016

 

Danibull ANIA SILVERTINA (9 months) - Best Puppy + Reserve Best o Breed

 

reserve BOB Slovakian rough haired pointer UK

Handling
10.02.2016

The Slovek Puppy Champion title

Danibull ASILLYA SILVERTINA "Chilly" became oficialy a first Slovakian rough haired pointer in history with title Slovak Puppy Champion :)

Slovenský šampión šteniat slovenský hrubosrstý stavač Danibull ASILLYA SILVERTINA National breeds winner

Handling
10.02.2016

Hunting 02/2016

shs požovačka  shs požovačka  shs požovačka  shs požovačka

Handling
« | 1 2 3 4 5 6 7 | »

 

© 2015 Danibull. Webs4breeders
Ing. Daniel Hrežík
Hviezdoslavov - Slovakia
danielhrezik@gmail.com
+421 915 311 521
Handling Hrezik Facebook Webdesign studio Praha