Meno Pohlavie Dátum narodenia (od - do) Otec Matka F Generácia Krajina pôvodu Chovnosť
FILÚS z Krečkového parku pes 29.03.1979 HUGO Štrkovec DARA z Krečkového parku X SK
FANKA z Krečkového parku suka 29.03.1979 HUGO Štrkovec DARA z Krečkového parku X SK
FANY z Krečkového parku suka 29.03.1979 HUGO Štrkovec DARA z Krečkového parku X SK
BLESK zo Skároša pes 05.02.1979 LOV z Karpát BRITA Malá Fatra X SK
BOR zo Skároša pes 05.02.1979 LOV z Karpát BRITA Malá Fatra X SK
BRIT zo Skároša pes 05.02.1979 LOV z Karpát BRITA Malá Fatra X SK
BOJKA zo Skároša suka 05.02.1979 LOV z Karpát BRITA Malá Fatra X SK
BRITA zo Skároša suka 05.02.1979 LOV z Karpát BRITA Malá Fatra X
ŠARIK z Jestřebích hor pes 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
ŠÍP z Jestřebích hor pes 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
ŠANO z Jestřebích hor pes 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
ŠÁRKA z Jestřebích hor suka 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
ŠURKA z Jestřebích hor suka 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
ŠURA z Jestřebích hor suka 27.01.1979 GERO z Karpát AKRA z Považia X CZ
IVO Štrkovec pes 05.08.1978 JERRY z Jestřebích hor ELKA Štrkovec X SK
IRD Štrkovec pes 05.08.1978 JERRY z Jestřebích hor ELKA Štrkovec X SK
DON z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAR z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DYX z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAX z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DARA z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAXA z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
STOP z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SAM z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SIR z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SENT z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SYLVA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
STELA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SENTA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
FAKÍR z Krečkového parku pes 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FAUST z Krečkového parku pes 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FATIMA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FARMA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FRNDA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
BEL z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BOR z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BROK z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BORKA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BREZA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BONA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
ADY Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
AGOR Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALI Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALA Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALY Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ASTA Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
AMOR z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
AGRES z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ALAN z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ASTOR z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
FCI logo SKJ logo SPZ logo SPK logo