Meno Pohlavie Dátum narodenia (od - do) Otec Matka F Generácia Krajina pôvodu Chovnosť
DON z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAR z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DYX z Orešan pes 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAX z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DARA z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
DAXA z Orešan suka 11.07.1978 LOV z Karpát ALA z Krečkového parku X SK
STOP z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SAM z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SIR z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SENT z Jestřebích hor pes 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SYLVA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
STELA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
SENTA z Jestřebích hor suka 28.06.1978 JERRY z Jestřebích hor AKRA z Považia X CZ
FAKÍR z Krečkového parku pes 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FAUST z Krečkového parku pes 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FATIMA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FARMA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
FRNDA z Krečkového parku suka 27.05.1978 LOV z Karpát CILA Štrkovec X SK
BEL z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BOR z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BROK z Bartusa pes 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BORKA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BREZA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
BONA z Bartusa suka 16.05.1978 BREK Malá Fatra BORKA z Orešan X SK
ADY Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
AGOR Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALI Nedam pes 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALA Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ALY Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
ASTA Nedam suka 03.05.1978 LOV z Karpát ELA Štrkovec X SK
AMOR z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
AGRES z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ALAN z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ASTOR z Andača pes 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ARKA z Andača suka 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
AJA z Andača suka 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
AHOJ z Andača suka 22.02.1978 LOV z Karpát BARKA z Krečkového parku X SK
ARIS od Fořtovy studánky pes 22.02.1978 AMOR Květinová ulice ADA Malá Fatra X CZ
ARIK od Fořtovy studánky pes 22.02.1978 AMOR Květinová ulice ADA Malá Fatra X CZ
ERIK z Eliašovce pes 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
EVAR z Eliašovce pes 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
EMIR z Eliašovce pes 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
EGO z Eliašovce pes 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
EMA z Eliašovce suka 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
ELA z Eliašovce suka 26.01.1978 BREK Malá Fatra BREZA z Považia X SK
BOR u Borice pes 10.01.1978 LOV z Karpát CITA Štrkovec X SK
BRIK u Borice pes 10.01.1978 LOV z Karpát CITA Štrkovec X SK
BURK u Borice pes 10.01.1978 LOV z Karpát CITA Štrkovec X SK
BARO u Borice pes 10.01.1978 LOV z Karpát CITA Štrkovec X SK
BEGIN u Borice pes 10.01.1978 LOV z Karpát CITA Štrkovec X SK
FCI logo SKJ logo SPZ logo SPK logo